Pro letošní rok budou kouzlit úsměvy na tvářích malých dětských pacietu
tito krásní klauni, které vytvořily odsouzené v ženské věznici Opava.

Klauni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáháme. Rádi.

Díky všem těmto obětavým lidem Kiwanis
panenka žije a pomáhá. Děkujeme!

... a mnoho dalších. Toto je jen ukázka, která bude postupně doplňována o sbírku převyšující 100 kusů panenek. Všechny panenky jsou jedinečné originály, které namalovaly různé významné osobnosti z ČR i zahraničí.